Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
<<

جستجو در سایت

عضویت در خبرنامه

اسمولول

چاپفرستادن به ایمیل

اسمولول Esmolol HCI

Bervibloc

مصرف در حاملگی: C

گروه دارویی – درمانی: بتابلوکر، سمپاتولیتیک- آنتی آدرنزژیک ، ضد آرتیمی

اشکال دارویی: Inj (10 mL): 25mg/mL

فارماکوکینتیک - دینامیک،مکانیسم اثر

اسمولول B1 آدرنرژیک بلوکر کوتاه یا اثر انتخابی بر روی قلب (کاردیوسلکتیو) است. عموماً داروهای بتابلوکر کاردیوسلکتیو در دوزهای پایین فقط گیرنده B1 را مهار می کنند ولی در دوزهای بالاتر گیرنده های B2 نیز مهار می شوند. اسمولول در دوزاژ درمانی اثر سمپاتومیمتیک داخلی (Intrinsic) با فعالیت پایدار کننده گی غشایی (مشابه کینیدین) ندارد. اثر ضد آرتیمی اسمولول ناشی از مسدود کردن تحریک آدرنرژیک بر روی پیس میکر قلبی است و اسمولول در کلاس II داروهای ضدآرتیمی قرار دارد.

میزان اتصال پروتئینی این دارو مبه وسیلۀ (55%) است. اسمولول بی درنگ به وسیلۀ استراز موجود در گلبولهای قرمز خون هیدرولیز می شود و تبدیل به متابولیت های اسید آزاد ( با 1/1500 فعالیت اسمولول ) و متانول می شود. طول مدت اثر آن 30-10 دقیقه است. نیمه عمر دارو 9 دقیقه است و از طریق ادرار دفع می شود. البته نیمه عمر متابولیت های اسید آزاد آن 7/3 ساعت (در نارسایی کلیه تا 10 برابر افزایش می یابد) است. زمان رسیدن به غلظت ثابت پلاسمایی آن درصورت تجویز دوز بارگیری طی 5 دقیقه و بدون دوز بارگیری طی 30 دقیقه حاصل می شود.

مصرف بر حسب اندیکاسیون

کنترل سریع پاسخ بطنی در بیماران دچار تاکی کاردی سوپر اونتریکولار (فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی) در شرایط اورژانس نظیر اعمال جراحی

° بزرگسالان: ابتدا دوز بارگیری به میزان mcg/Kg500 طی یک دقیقه IV تزریق می شود و به دنبال آن دوز نگهدارنده mcg/Kg/min100 انفوزیون میشود(به مدت 4 دقیقه). درصورت نیاز می توان بازهم دوز بارگیری و نگهدارنده را (تا حداکثر mcg/Kg/min200) تکرار کرد. پس از اینکه ضربان قلب به حد مطلوبی رسید یا فشار خون به حداقل محدودۀ مطلوب رسید دوز بارگیری حزف و دوز نگهدارنده نیز به تدریج کم می شود.

توجه کنید که بی خطر بودن دوز نگهدارنده در مقادیر بالاتر از mcg/Kg/min300 بررسی نشده است.

) (facts 2006

پس از دستیابی به ضربان قلب مطلوب و وضعیت بالینی پایدار، می توان داروی ضد آرتیمی دیگری نظیر پروپرانولول، دیگوکسین یا وراپامیل را جایگزین اسمولول کرد. دوز توصیه شده برای پروپرانولول 20-10 میلی گرم هر 6-4 ساعت، دیگوکسین 5/0-125/0 میلی گرم هر 6 ساعت(خوراکی یا IV) و وراپامیل 80 میلی گرم هر6 ساعت است. نیم ساعت پس از مصرف یکی از این داروها سرعت انفوزیون اسمولول را به اندازه 50% کاهش دهید و پس از مصرف دوز دوم داروی ضدآتیمی جایگزین، ابتدا وضعیت بیماررا ارزیابی کنید و در صورت طبیعی بودن آن طی یک ساعت اول پس ازمصرف داروها می توانید انفوزیون اسمولول را قطع کنید.

) Harrison 2005، (facts 2006

° کودکان: دوز بارگیری mcg/Kg50-100 طی یک دقیقه است و دوز نگهدارنده درمحدوده mcg/Kg/min1000-200 قرار داد.

(Nelson 2004)

توجه: به نکات زیر هنگام تجویز اسمولول دقت کنید:

1) انفوزیون اسمولول تا حداکثر 48 ساعت به وسیله بیمار به خوبی تحمل می شود. 2)غلظت mg/mL 250اسمولول را IV تجویز نکنید و باید قبل از تزریق وریدی رقیق شود. غلظت mg/mL10 اسمولول برای انفوزیون وریدی مناسب است. 3) درصورتی که واکنشی در محل انفوزیون رخ داد باید تجویز دارو قطع شده و از محل دیگری انفوزیون شود. استفاده از سر سوزن پروانه ای توصیه نمی شود. 4) از محلول دکستروز5% رینگرلاکتاب، کلرید سدیم9/0% یا 45/0% به همراه دکستروز5% جهت تهیه محلول انفوزیون اسمولول استفاده می شود. 5) به محض اینکه اولین علامت نشان دهندۀ نارسایی احتقانی قلب بروز کند، کاهش دوز یا قطع دارو توصیه می شود.

[توجه:جهت کسب اطلاعات بیشتر به تک نگارArrhythmia مراجعه فرمایید.]

* مصارف جانبی: °تاکی کاردی سینوسی زمانی که نیاز به درمان داشته باشد.

)facts 2006(

موارد منع مصرف و احتیاط

در صورت وجود برادی کاردی سینوسی(ضربان کمتر از 45 بار دردقیقه)، بلوک های قلبی درجه 2 یا 3، شوک کاردیوژنیک، نارسایی احتقانی قلبی(مگر اینکه ناشی از تاکی کاردی قابل درمان با بتابلوکرها باشد)، نارسایی پیشرفته و حساسیت مفرط نسبت به بتابلوکرها، مصرف این دارو ممنوع است.

در صورت وجود سابقه آلرژی، آسم برونشیال، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیک (اسمولول ممکن است برونکواسپاسم را تشدید کند. البته میزان آن کمتر از داروهای بتابلوکر غیر انتخابی است)، دیابت شیرین و نارسایی کلیه، مصرف این دارو با احتیاط باید صورت بگیرد.

تداخلات مهم

° دارویی:

توجه: از آنجایی که طول مدت اثر اسمولول کوتاه است و مدت درمان با این دارو نیز طولانی مدت نیست، بسیاری از تداخلات دارویی مربوط به سایر بتابلوکرها در مورد اسمولول صدق نمی کند.

1) در صورت مصرف هم زمان اسمولول و داروهای ضد دیابت (انسولین و داروهای خوراکی ضد دیابت)، ممکن است اسمولول علایم خاص هیپوگلیسمی نظیر افزایش ضربان قلب و فشار خون ناشی از داروهای ضد دیابت را بپوشاند. 2) اسمولول ممکن است سبب تشدید و طولانی شدن اثر مهارکننده های غیردپوریزان عصبی-عضلانی نظیر پانکرونیوم و توبوکورارین شود. بنابراین مراقبت دقیق بعد از عمل در بیمارانی که هم زمان این داروها را دریافت کرده اند ضروری است. 3) مصرف هم زمان اسمولول و داروهای ضد فشارخون سبب تشدید اثر ضدفشار خون این داروها می شود. 4) مصرف هم زمان اسمولول و داروهای مهارکننده MAO (نظیر فورازولیدون، پروکاربازین و سلژیلین) توصیه نمی شود. جهت جلوگیری از بروز هیپرتانسیون شدید باید بین قطع مصرف مهارکننده های MAO و شروع درمان با اسمولول حداقل 14 روز فاصله گذاشته شود. 5) مصرف همزمان اسمولول و فنی توئین وریدی ممکن است سبب تجمع آثار سرکوب کنندگی قلبی شود. 6) مصرف هم زمان اسمولول و رزرپین، آثار ادیتیو و احتمالاً بیش از حد مهار بتاآدرنرژیک را بهمراه خواهد داشت. 7)مصرف هم زمان اسمولول و داروهای سمپاتومیمتیک آثار درمانی یکدیگر را مهار می کنند. 8) اسمولول و گزانتین ها(به ویژه آمینوفیلین یا تئوفیلین) آثار درمانی یکدیگر را مهار می کنند. علاوه براین ممکن است کلیرانس تئوفیلین را کاهش دهد. 9) درمورد تداخلات موجود بین اسمولول و بلوکرهای کانال کلسیمی، فلکائینید ، نمک های آلمینیومی، باربیتورات ها، نمک های کلسیمی، کلستیپول، NSAIDs، کلسترامین، پنی سیلین ها، ریفامپین ها، سالیسیلات ها، سولفین پیرازون، قرص های خوراکی ضدبارداری، کینیدین، کینولون ها، ضد انعقادها، کلونیدین، دیسوپیرامید، اپی نفرین، آلکالوئیدهای ارگوت و پرازوسین به تک نگار Propranolol HCL مراجعه شود.

° آزمایشگاهی: با آزمون تحمل انسولین یا گلوکز تداخل ایجاد می کند.

عوارض جانبی

توجه: بیشتر عوارض جانبی خفیف و گذرا هستند و به ندرت نیاز به قطع درمان دارند.

° شایعترین: افت فشار خون (سرگیجه، تعرق) که در حدود 25% موارد بدون علامت و در 12% موارد علامت دار است و در ضمن افت فشارخون وابسته به دوز است ، التهاب محل انفوزیون

° مهم ترین: گیجی، التهاب محل انفوزیون، کاهش جریان خون محیطی، برادی کاردی(به ویژه ضربان کمتر از 50 بار در دقیقه)، تنفس مشکل و یا ویزینگ، درد سینه، غش، تب، افسردگی روحی

° سایر عوارض: اضطراب یا عصبانیت، خواب آلودگی یا خستگی، گرگرفتگی یا پوست بی رنگ، سردرد، تهوع و استفراغ، دست و پای سرد.

[جهت تکمیل اطلاعات به عوارض مربوط به داروهای بتابلوکر در تک نگار Propranolol HCL مراجعه فرمایید.]

مصرف در بارداری و شیردهی

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در زمان بارداری انسان وجود ندارد. تجویز وریدی اسمولول در موش و خرگوش به ترتیب به میزان 10 و 3 برابر حداکثر دوز نگهدارنده مجاز در انسان با شواهدی از سمیت درمادر، سمیت در جنین حیوان و یا تراتوژنیستی همراه نبوده است. البته تجویز دوزهای بالاتر از مقدار گفته شده موجب بروز عوارضی در مادر و جنین این حیوانات شده است.

در انسان مصرف اسمولول در زمان بارداری باید با احتیاط و در صورت نیاز واضح به آن انجام شود.اگرچه ترشح اسمولول در شیر مادر ثابت نشده است، لیکن مشکلاتی هم با تجویز آن در زمان شیردهی گزارش نشده است. با این حال با احتیاط برای مادر شیرده تجویز شود.

مسمویت و درمان

علایم مسمومیت به صورت برادی کاردی، سرگیجه شدید یا غش، خواب آلودگی شدید، اشکال در تنفس، کبود رنگ شدن انگشتان یا کف دست و یا تشنج بروز می کند. در بیشتر موارد علایم مسمومیت به سرعت پس از قطع دارو از بین می روند. گزارش های بالینی نشاندهندۀ موفقیت آمیز بودن مصرف گلوکاگون در درمان اختصاصی مسمومیت با داروهای بتابلوکر است. گلوکاگون قادر است آثار قلبی عروقی (برادی کاردی، هیپوتانسیون) این داروها را حذف کرد. بدین منظور 3-2 میلی گرم طی 30 ثانیه به صورت وریدی تزریق می شود و در صورت نیاز می توان این دوز را تکرار کرد. به دنبال تزریق دوز اولیه، درمان نگهدارنده با انفوزیون وریدی گلوکاگون با سرعت mg/h5 تا زمانی که بیمار به وضعیت پایداری برسد، انجام می شود. اقدامات حمایتی متناسب با وضعیت بیمار نیز انجام می شود.

از جمله برادی کاردی بیمار در صورتی که همراه با هیپوتانسیون ، باید با تجویز وریدی آتروپین سولفات تصیحیح شود. در صورت عدم بهبودی می توان دوز آتروپین تکرار کرد و یا انکه با احتیاط ایزوپروترنول یا دوبوتامین را به صورت وریدی تجویز کرد. گاهی اوقات تزریق وریدی اپی نفرین یا جایگذاری ضربان ساز(از طریق ورید) نیز ضروری است. PVCs بیماربا تزریق وریدی لیدوکائین یا فنی توئین درمان شود. در صورت ابتلای فرد به نارسایی قلبی می توان از دیگوکسین و یا دیورتیک و نیز اکسیژن استفاده کرد. هیپوتانسیون از عوارض دیگر مسمومیت با اسمولول (و کلیه داروهای بتابلوکر) است که ممکن است با قراردادن فرد در وضعیت ترندلنبرگ و تجویز مایعات وریدی اصلاح شود. گاهی نیز تجویز وریدی داروهای وازوپرسور نظیر اپی نفرین، دوپامین یا دوبوتامین ضرورت پیدا می کند. داروهای آگونیست گیرنده B2 دراین مورد مؤثر نیستند. در مواردی که بیمار دچار برونکواسپاسم شده باشد، می توان از آگونیست B2 نظیر ایزوپروترنول و یا تئوفیلین کرد.

توجهات پزشکی – پرستاری

1) اسمولول باید قبل از تزریق رقیق شود. 2) جهت تهیه محلول انفوزیون می توان هر5 گرم از دارو را به 500 سی سی دکستروز 5 درصد، نرمال سالین یا هر محلول دیگری که سازنده توصیه کرده باشد اضافه کرد تا غلظت محلول حاصل mg/mL10 شود. توجه کنید که محلول های غلیظ تر (مثلاً mg/mL20) ممکن است سبب تحریک وریدی و ترومبوفلیبیت شوند. 3) قبل از رقیق کردن اسمولول در محلول مناسب وریدی، هیچ داروی دیگری را با آن مخلوط نکنید. 4) انفوزیون اسمولول را می توان از طریق یک ورید مرکزی انجام داد. استفاده از سرسوزن پروانه ای توصیه نمی شود. 5) محلول آماده شده انفوزیون تا 24 ساعت در دمای اتاق پایدار می ماند. 6) درهنگام تجویز دارو، فشارخون، پالس و ECG بیمار را پایش کنید. 7) ممکن است در ابتدای تیتراسیون دوز، هیپوتانسیون رخ دهد. پس ازآن با افزایش مقادیر دوز، خطر بروز هیپوتانسیون بیشتر می شود. 8) هیپوتانسیون ایجاد شده طی انفوزیون اسمولول معمولاً 30 دقیقه پس از قطع انفوزیون یا کاهش دوز آن از بین می رود. 9) ممکن است به هنگام انفوزیون دارو، واکنش های موضعی (سوزش، قرمزی) در محل تزریق یا تعریق روی دهد. هر دوی این واکنش ها موقت هستند ولی تزریق در صورت بروز واکنش موضعی باید تعویض شود.

آموزش بیمار- خانواده

موردی مطرح نیست.

شرایط نگهداری

در دمای Cº 30-15 نگهداری شود. یخ زدگی باعث خراب شدن دارو نمی شود.
علیرضا هنرور (11.06.2012 (04:26:13))
دزخواست مطلب بله خیر لطفا در صورت امکان مقاله اسمولول را برایم ایمیل کنید با تشکر هنرور(نقل قول)


:confused::cool::cry::laugh::lol::normal::blush::rolleyes::sad::shocked::sick::sleeping::smile::surprised::tongue::unsure::whistle::wink:

1000 کارکتر باقیمانده

Antispam تصویر مجدد حساس به حروف بزرگ و کوچک

آمار بازدید ها

گالری عکس

گالری عکس

مرکز قلب تهران

مرکز قلب تهران

مشاوره پزشکی آنلاین

مشاوره پزشکی آنلاین

سامانه پیامک مد کام وب

سامانه پیامک مد کام وب

صفحه اصلی | ابزارها و روشهای تشخیصی | بیماری ها | تغذیه سالم | داروها | درمان | عمل جراحی | مقالات و اخبار تخصصی | پیشگیری | معاینه و مراجعه حضوری | مشاوره با ایمیل | مشاوره با پیامک | پرسش و پاسخ | کتابخانه | گالری عکس |نقشه سایت | اطلاعات تماس | نظرات و پیشنهادات | دفترچه میهمان          تبلیغات در مد کام وب